בשולי הספר

מפעל הכינוס , ההחדרה והפרסום של כל כתבי אורי צבי גרינברג , שהוצאת מוסד ביאליק וכותב הדברים האלה עוסקים בו זה חמש עשרה שנים , עודנו בעיצומו . כעשרה כרכים יית 1 ספו לחמישה עשר שכבר ראו אור . אבל המפעל , גם קודם שהושלם , כבר ממלא את שליחותו . עם פרסום כלל שירתו העברית של אצ"ג בי"ג כרכים מתרחש והולך מפגש תרבותי ספרותי יחיד במינו . מחד גיסא היצירה השירית אדירת ההיקף והעומק של המשורר הגדול מוחזרת כאן לקהל קוראים רחב , שעד כה לא היתה לו גישה אליה ; מאידך גיסא דורות של קוראים חדשים , אשר לא ידעו את אצ"ג - ולא רק משום שהגישה ליצירתו היתה כמעט חסומה , אלא גם משום מסורת ארוכה של הוצאת המשורר מחוץ לתחום תוכניות הלימודים והשיח הספרותי האופנתי - מתוודעים לראשונה למשורר ולעולמו , ורבים בקרבם עומדים נרעשים בפני עוצמת התופעה והיקפה , ובפני התוקף של השתמעויותיה , שהבדלי הטעמים והריחוק ההיסטורי אין בהם כדי לבטלו . משנה לשנה מתרבים הסימנים ששירת אצ"ג מחלחלת וחודרת עתה לתודעתם וללבם של קוראים יותר משחלחלה וחדרה במשך עשורים רבים . ערבי קריאה נלהבים של שירי אצ"ג מתקיימים בשנים האחרונות בתכיפות גוברת בכל מרכז...  אל הספר
מוסד ביאליק