ד. מבחר מאמרים על יצירת אורי צבי גרינברג

אבנרי , שרגא , , 1969 'בגיאותם של "רחובות הנהר" - עיון בשירת אורי צבי גרינברג 12 , ' משוררים , הוצאת יבנה , תל אביב , עמ' . 56-44 אוכמני , עזריאל , , 1951 'פרס ופירושו - בשולי מתן פרס ביאליק לאורי צבי גרינברג , ' לעבר האדם - דברים בשולי ספרים והזמן , הוצאת ספרית פועלים , מרחביה , עמ' . 298-290 ארנון , יוחנן , , 2000 'שיחות עם אורי צבי גרינברג , ' בתוך : הלל וייס ( עורך , ( המתכונת והדמות , עמ' . 522-509 בלאט , אברהם , , 1976 'דם וזהב ( על שירת אורי צבי גרינברג , ' ( בנתיב סופרים , המנורה , תל אביב , עמ' . 22-9 בלפר , אלה , , 2000 'שירת אורי צבי גרינברג בין ממלכתיות למשיחיות , ' בתוך : הלל וייס ( עורך , ( המתכונת והדמות , עמ' . 325-297 בן אור ( אורינובסקי , ( אהרן , , 1959 'אורי צבי גרינברג , ' תולדות הספרות העברית בדורנו , הוצאת יזרעאל , תל אביב , עמ' . 291-256 ברזל , הלל , , 1967 'בין שאול טשרניחובסקי לאורי צבי גרינברג - עיון משווה : "הפעמונים , " "פסח גויים , '" כרמלית , ג , עמ' , 1970 , — . 204-184 'שיר-אש-דת-כיסופים , ' משוררים על שירה , הוצאת עקד , תל אביב , ב , עמ' . 208-178 כלול...  אל הספר
מוסד ביאליק