ב. אורי צבי גרינברג: ספריו

, 1915 ערגיץ אויף פעלדער , הוצאת אוסקר שרק , למברג . , 1919 אין צייטנס רויש , הוצאת בצלאל , למברג . 1921 א , פארנאכטנגאלד , הוצאת די צייט , ורשה . 1921 ב , מעפיסטא , הוצאת דאס בוך , למברג . , 1922 קריג אויף דער ערד , הוצאת גיטלין , ורשה . , 1925 אימה גדולה וירח , הוצאת הדים , תל אביב . , 1926 הגברות העולה , הוצאת סדן , תל אביב . 1928 א , חזון אחד הלגיונות , הוצאת סדן , תל אביב . 1928 ב , אנקראון על קוטב העצבון , הוצאת דבר , תל אביב . 1928 ג , כלפי תשעים ותשעה , הוצאת סדן , תל אביב . 1929 א , כלב בית , הוצאת הדים , תל אביב . 1929 ב , לוויי לספרי כלב בית , הוצאת הדים , תל אביב . , 1930 אזור מגן ונאום בן הדם , הוצאת סדן , ירושלים . , 1937 ספר הקטרוג והאמונה , הוצאת סדן , ירושלים . , 1950 מן החכליל ומן הכחול ( מהלך על ארץ רבה , ( הוצאת חיים , תל אביב . , 1951 רחובות הנהר - ספר האיליות והכוח , הוצאת שוקן , ירושלים ותל אביב . , 1978 אונדזערע אותיות גליען , ביי די טויערן פון טרערן שטייט א ייד אין גדענקשאפט , הוצאת פרס איציק מאנגר ליצירה ספרותית ביידיש , תל אביב . 1979 א , געזאמלטע ווערק , 11-...  אל הספר
מוסד ביאליק