כה. יוסף מכאוב

הפואמות משנות החמישים מגלות בבירור את התהליכים שקבעו את מהלך חייו של המשורר בעשורים האחרונים של חייו . ה'הפשרה , ' היציאה מחדש לרשות הרבים וההתחיות האישית והחברתית , שאפיינו את הביוגרפיה של אצ"ג בשנים שלאחר מלחמת העולם ומלחמת העצמאות , חלפו ונמוגו בהדרגה . השיבה אל הפוליטיקה המעשית כחבר כנסת מטעם תנועת החירות היתה אפיזודה חולפת . המשורר נעשה לאב משפחה ולסופר הנתון כולו * הדגשת שם האם , בת שבע , בהיות הדובר השירי נציגו של אורי , אוריה , מעידה בבירור על הסבך האדיפלי ששירת אצ"ג נותנת לו ביטויים שונים . בת שבע המקראית נגזלה מאוריה וניתנה לדוד המלך . האם נגזלה , כאובייקט ארוטי , מבנה וניתנה לאביו . לעבודתו הספרותית , והדברים לא עלו בקנה אחד . אף על פי שאצ"ג היה המשורר המתוגמל ביותר של התקופה , הוא התקשה מאוד לקיים משפחה גדלה במהירות על הכנסות מעבודה ספרותית בלבד , ונזקק מפעם לפעם לסיוע ציבורי . עבודתו גם לא הותירה לו פנאי וכוח לגידול ילדים קטנים . אף כי דיווח בשיריו על אושר האבהות ועל טרדות גידול ילדים , אנו רשאים להניח שהעול הכבד של הטיפול במשפחה בתנאים חומריים לא קלים נפל כולו על כתפיה של...  אל הספר
מוסד ביאליק