כג. בדרך ל'שירת עצמי' החדשה

ואולם עיקר המפעל מגולם לא בשירים הפוליטיים , שהוסיפו להיכתב ( ונוצרו במיוחד סביב מאורעות מדיניים צבאיים כמו מלחמת קדש ב 1956 ומלחמת ששת הימים ב . 1967 בכל אחד משני המאורעות עוררו הניצחונות הצבאיים לגשה , שבעקבותיה באה אכזבה מרה מן השימוש המדיני בהם . ( המשורר מקדיש עתה את עיקר כוחו לסדרה ארוכה של פואמות או מסכתות שיריות ליריות מטפיזיות , ובהן יצירות רבות היקף ויצירות קצרות יותר . הראשונה שבהן , 'זהו העצב , זהו הנס , זהו הנ י גה' ( ט : , ( 46-39 ניסיון צנוע יחסית , ראתה אור עוד בשלהי , 1946 בימים שהיה המשורר משוקע כולו בחיבור שירת החורבן שלו . לכן היתה מעין צוהר ראשון בענן ; ניסיון התחלתי לחזור מנושא החורבן לנושאים הקיומיים האוניברסליים שהעסיקו את המשורר בכל יצירתו הלירית . לא במקרה יצא אצ"ג להתמודד כאן עם נושא המוות והכיליון - אבל מנקודת מוצא הפוכה מזו של שירי 'רחובות הנהר . ' כדי לחזור אל התמטיקה הקיומית הכללית צריך היה המשורר , כביכול , 'לחלץ' את המוות מן ההקשר המיוחד של רצח העם . ב'רחובות הנהר' עסק במתים שרוצחים קיפדו את חייהם בשרירות ובאכזריות איומה ; ואילו ב'זהו העצב' התמסר לתיא...  אל הספר
מוסד ביאליק