כא. 'רחובות הנהר': המבנה ושבריו

ספר 'רחובות הנהר , ' הגם שהוא מבקש להיראות כאילו היה משקף מערך נפשי והגותי לכיד ורצוף , הוא רצוף שברים וניגודים פנימיים , והדבר אף מתחייב מעצם ההתנסות ההרסנית לחלוטין שהוא מבטא - התנסות , שאופייה ההרסני אינו יכול שלא להשפיע גם על כל מנגנוני הךאינטגרציה שהמשורר מעמיד כנגדה , כגון האמונה הדתית , המיתוסים הלאומיים מימי אברהם וסיני , שליחותו הנבואית של המשורר , החזון הפוליטי המשיחי שלו . האמונה נעה בין כפירה עזה ונוקבת בנוכחות של האל , או ברלוונטיות שלו , ובין היאחזות בלתי מוסברת בו , בייעור שייער לעמו , ובשליחות שקבע למשורר - היאחזות שאין לה שום סמך בעבר , בניסיון המצטבר , וכל כולה סמוכה על הנחה בדבר פיצויים אסכטולוגיים בעתיד , שהמשורר עצמו אינו בטוח ברצונו וביכולתו של האל לעמוד בתשלומיהם ( ראו שירו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב . ( המיתוסים הלאומיים נעים בין דימויים של רוחניות מזוקקת לדימויים של בוחנות פיזית גסה . המשורר מתנודד בין אמונה עמוקה בשליחותו , המצווה עליו את החיים גם כאשר משאלות המוות גוברות בו עד מאוד , ובין ביטול עצמי עמוק לא פחות . בתוך שיר אחד יכול המשורר לעבור מזילות עצמית קש...  אל הספר
מוסד ביאליק