נ"ר המכתבים של כתב העת י0ר\י: הכותר מב0א בתמציתיות את התוכנית התרבותית של כתב העת