דף השער של כתב העת 'אלבסרוס/ רווברת ‭3-4‬ (האחרונה)