בחברת סופרים "דים: מימין לשמאל, עומדים: אלסר קציזנה, אורי צבי גרינברג, יושבים: אסתר שומ"סשר,רעייתו של קציזנה, פרץ ה'רשב"ן, משה ברודתון ורעייתו