אורי צבי גרינברג, מחבר ימפי00וי. איור: הנריק ברלוי