ח. בין פולמוס פואטי לפולמוס פוליטי

כשנדפסו הפואמות הנפרדות בעיתונות הארץ ישראלית , עוד קודם שראה אור הספר 'אימה גדולה וירח , ' פרץ סביבן פולמוס ספרותי סוער . בייחוד קוממה עליה את הרוחות , כאמור , הפואמה 'אימה גדולה וירח' עצמה , שהעמידה במבחן קשה את הסבלנות ואת יכולת הקריאה של הקוראים . יצאו כנגדה 'ותיקים' ו'צעירים' כאחד , שמצאו בה דברים ערטילאיים , תלושים ובלתי מובנים , וניב שאינו 15 ' אורגני' ואינו 'ניב אמת' ( דב קמחי . ( עם פרסומן של פואמות נוספות התרחב מעגל המגנים ( הבולט שבהם היה שלמה צמח ) ובו בזמן קמו גם סנגורים ומגנים ( אביגדור המאירי , יהודה גולדשטיין . ( המשורר עצמו הגיב על הפולמוס ברשימות ארס פואטיות נמרצות ' ) ואלו יסודות למשורר כאן , ' 'מונטנגרו איננה מלכות , ( ' שבהן קרא לשידוד מערכות ולחילוף משמרות בשירה . בהקדמה הפיוטית לספר עצמו כינה את תוקפיו 'המגדפים ואינולידי הרוח אשר קמו עלי לחלפני' ( א ן ( 7 וקבע מפורשות כי ' צריך להיות כבר ח ל ו ף מ ש מ ר ו ת גם בשירה העברית' ( בדומה לתמורות החריפות שחלו עקב מלחמת העולם בטעם ובסגנון במרבית הספרויות האירופיות ) וכי בלי להתענו יודע הוא 'מהו ספרי זה , ' כלומר הוא יו...  אל הספר
מוסד ביאליק