ו. 'אימה גדולה וירח': הפואטיקה של 'האלף הששי'

את כל האפשרויות הללו פיתח המשורר בעשר הפואמות האקספרסיוניסטיות המונומנטליות , שמהן הורכב ספרו העברי הראשון , 'אימה גדולה וירח . ' שתיים או שלוש מן הפואמות נכתבו , כאמור , עוד בברלין לפני עלייתו ארצה . כל האחרות נכתבו בארץ במשך שנת - 1924 מבצע פואטי מדהים בהיקפו , בעוצמתו הפיוטית ובכוח היצירה הגובר וגואה המתגלה בו . במובן מסוים כלולה בפואמות האלה מיטב שירתו היידית האקספרסיוניסטית של המשורר , על התמטיקה והטונליות שלה . ובו בזמן הן גם עוברות ומרחיקות הרחק מעבר לה - בעוצמת ההבעה , באינטגרליות המחשבתית , במקוריות שבשימוש שנעשה בהן בפואטיקה האקספרסיוניסטית ובמיצוי הרדיקלי חסר הפשרות של המשתמע מפואטיקה זו . אם הפואמות הראשונות , 'ב < ןלף ה $ שי , ' 'הדם והבשרי ו'במערב' עומדות , מכמה בחינות , במקום שהגיע אליו גרינברג במיטב שירתו היידית , ביצירות כ'מעפיסטא' ו'אין מלכות פון צלם , ' הרי שבפואמות שנוצרו תכף לאחר מכן , כגון 'אימה גדולה וירח , ' יצירה שנכתבה סמוך לעלייתו של המשורר ארצה וראתה אור ב'קונטרס' ( כתב העת של מפלגת 'אחדות העבודה ( ' בטבת ושבט תרפ"ד , Heroica ( שם , שבט תרפ"ד ) ו'ירושלים 'של...  אל הספר
מוסד ביאליק