ג. המהפך האקספרסיוניסטי; מפיסטו

ככל שהפנים אורי צבי גרינברג את חוסר התקווה של הקיום היהודי באירופה , עדיין לא היה מוכן להגיע למסקנות ציוניות . הציונות נראתה לו מציעה פתרון שהעם היהודי ה'מנותח' ( הקרוע והמבותר ) והמוחלש אינו יכול לעמוד בו . אמנם לא היה בידו פתרון אחר . בייאושו לא ראה פתרון לבעיות האדם המודרני , לא כל שכן לבעיות המיוחדות לאדם היהודי . בינתיים התמסר ליצירה ספרותית . הוא פרסם את ספר המלחמה שלו , שזכה להערכה ולהדים רבים ( ואף הופיע , כאמור , במהדורה מחודשת בשנת , 1923 שנקראה בשם 'קריג אויף דער ערד , ' 'מלחמה עלי אדמות . ( ' בתוך כך גם הכין לדפוס ספר מקיף של מיטב יצירתו הלירית מן השנים . 1920-1912 הספר ראה אור בשנת 1921 בשם ' פארנאכטנגאלד , ' 'זהב בין ערביים . ' זה היה ספר סיכום של שירתו היידית המוקדמת של המשורר , אבל גם ספר מעבר ותמורה . הכותרת עצמה מלמדת על הטונליות הרומנטית השלטת בספר בכללותו . עם זאת מלמדת הכותרת גם על הכרה שהיא מייצגת סוג של שירה נוטה לערוב , שירה העומדת בשלב אחרון של מיצוי , וכבר מתרחב בינה ובין המציאות הרוחנית של הזמן פער שאין לגשר עליו . מחד גיסא כלולים בספר הגדול מדורים רבים של שי...  אל הספר
מוסד ביאליק