תוכן העניינים

הדמות 7 א . ילדות , שחרות , יצירות נעורים 10 ב . המשורר במלחמה : ניסיון לביית את האימה 17 ג . המהפך האקספרסיוניסטי ; מפיסטו 25 ד . האימה היהודית 'במלכות הצלב ; ' המהפך הציוני 36 ה . המהפכה המודרניסטית בשירה העברית 42 ו . 'אימה גדולה וירח ; ' הפואטיקה של 'האלף הששי' 46 ז . 'הכרת הישות : ' ה'עלילה' השירית ב'אימד . גדולה וירח' 57 ח . בין פולמוס פואטי לפולמוס פוליטי 71 ט . משירת העבודה למנוס האחרון 76 י . טורא בטורא . י בין אצ"ג לביאליק 83 יא , כ'עיר עזבוה גיסות : ' T המשבר של תרפ"ו-תרפ"ז 89 יב . שירת המשבר : 'אנקראון על לןטב העצבוך , ' חזון אחד הלגיונות , ' 'כלב בית' 95 יג . 'אנקראון' - מבנה המלכודת 101 יד . לבטי ההתהוות של מיתוס השליח 105 טו . מאורעות תרפ"ט והופעת הפרסונה הנבואית 110 טז . אל מחנה ז'בוטינסקי בדרך חתחתים 117 יז . 'ספר הקטרוג והאמונה : ' השיר כסיף , הפואטיקה בפוליטיקה 127 יח . דליגיטימציה ערב חורבן 144 יט . מוצאי חורבן -. רהביליטציה 150  אל הספר
מוסד ביאליק