מנחם אוסישקין נושא דברים בקונגרס הציוני הכ' בציריך, אוגוסט ‭.1937‬ על בימת הנשיאות מלמעלה למטה: משה שרתוק, ארתור רופין, אליעזר קפלן, גאורג הרליץ, זלמן רובשוב, חיים וייצמן ויצחק גרינבוים