דניאל שוורץ קומראן והנצרות הקדומה

שאלת היחס שבין הקהילה הדתית שישבה בקומראן מן המאה השנייה לפסה"נ עד המאה הראשונה לסה"נ , ובין התנועה הדתית שקמה מסביב לישו הנוצרי במאה הראשונה לסה"נ , ושהייתה לנצרות , היא שאלה קרדינלית עבור שתיהן . ככל שנחשף כי היחס ביניהן משמעותי , כך מתברר שהייתה לעדה הקטנה שישבה בקומראן , ושלבסוף נעלמה , חשיבות ארוכת טווח , ושיש בה להעשיר את ידיעותינו על ראשיתה של התנועה הדתית שעיצבה את פני המערב במשך אלפיים השנים האחרונות . מן הרגע הראשון היה ברור שמגילות קומראן תשפוכנה אור חדש על הנצרות הקדומה . תוספת אדירה כזאת של חומר דתי ראשוני מארץ ישראל ומהתקופה שבה צמחה הנצרות הקדומה , אי אפשר שלא תעניק לנו מידע חרש העשוי לסייע בידי כל מי שרוצה לעמוד על מובנם המקורי של טקסטים נוצריים קדומים או להבין את ההקשר ההיסטורי אשר הנצרות נולדה בו . וכך כבר בשלבים הראשונים של חקר קומראן הושם לב לא אחת למונחים , צירופי לשון וביטויים המופיעים במגילות באופן העשוי להבהיר את מובנם המקורי של מקביליהם המופיעים בברית החדשה אך בלבוש יווני . אזכיר לדוגמה שהצירוף 'בני רצונו' שבהודיות , 1 QH ) טור יב [ ד , [ שורות ( 33-32 EU אפשר ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי