החקירה של תתני, פחת עבר הנהר [ג-ה]

פסקה זו מספרת על חקירה ודרישה שערכו תתני , פחת עבר הנהר , ופמלייתו בירושלים , בדבר חידוש בניית המקדש ( על תתני ראה לעיל , בעמי : 124 "עבר הנהר - '' הסטרפיה החמישית . (" החקירה התמקדה בשתי שאלות עיקריות : האחרי - מ' הסמיך את היהודים לבנות את המקדש , והשנייה - שמות האישים העומדים בראש מפעל הבנייה . בשאלה השנייה יש שיבוש מה , שכן הכתוב עובר לגוף ראשון רבים : '' אז כזאת אמרנו להם מי הם שמות האנשים אשר בונים את הבניין הזה . " קשה להניח שמדובר בציטוט של הבונים , שבתשובה לשאלה הראשונה : '' מי נתן לכם צו הבית הזה לבנות" - הודיעו את שמותיהם . ואכן , נם השבעים וגם התרגום הסורי גורסים '' אמרו להם , " וכך עולה גם ממכתבו של תתני המדווח לדריוש : '' ואף לשמותם שאלנו אותם להודיעך אשר נכתוב שם האנשים אשר בראשיהם" ( פסוק י . ( מציטוט זה , המדגיש שתתני שאל לשמות האנשים '' אשר בראשיהם - '' פרט שלא נכלל בסיפור החקירה , ומן העובדה , שבהמשך הכתוב מרצה תתני בהרחבה את טענותיהם של הבונים בדבר חוקיות הבנייה - ניתן ללמוד , שהעורך השמיט וקיצר את המקור הארמי שעמד לרשותו כדי להימנע מכפילות , שכן מכתבו של תתני חוזר ו...  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ