הלויים במנהל המקדש [כ - כח]

פירוט תפקידי הלויים במנהל המקדש בפסקתנו הוא מעין המשך לזה שהובא בסיום רשימת הלויים בדברי הימים א כג , כח-לב , אלא ששס הוזכרו כמה מתפקידיהם הקשורים לקיום הפולחן היום יומו ללא הזכרת שמותיהם . החידוש בפסקתנו הוא אפוא כפול . א . מפורטים שמות הלויים ; ב . הלויים נזכרים כממונים על האוצר-תפקיד ברמה של הפיקוח על מכלול הפעילויות של המקדש . פסקתנו מורכבת משני חלקים : . 1 רשימת שלושת בתי האב וסוגי האוצרות שעליהם הם ממונים ( כ-כה . 2 ;( הסבר על תפקיד " אצרות הלןךשים " וקדמותם ( כו - כח . ( נראה שההבחנה בין שני תחומי האחריות הנמנים תחילה " , אצרות בית ה "' ( כא ) ו"האצרות " ( כד , ( מכוונת לחלוקה פנימית באחריות לאוצרות כו , כ " והלוים אוז"ה על אוצרות בית הבלחים / לאצרות r * QOKJ אחל מתפקידיהם של השוערים מבני לוי היה השגחה על אוצרות המקדש . למקדשים היו בעת העתיקה פונקציות כלכליות , ורוכזו בהם אוצרות רבים של הממלכה כולה . מקורם של בית ה . ' אוצרות בית ה ' הם כל כלי המקדש , שבחלקם היו עשויים כסף וזהב ( במדבר ג , לא ;  אל הספר
דברי הימים הוצאה לאור בע"מ