תוכן

על שלוות הנפש 11 פלוטרכוס וחיבורו 67  אל הספר
נהר ספרים