על שלוות הנפש

פלוטרכוס פלוטרכוס / על שלוות הנפש זמן לפילוסופיה עורך הסדרה : ראובן מירן המפעל לתרגום ספרות מופת מרכז הספר והספריות בישראל משרד התרבות והספורט מינהל התרבות / המחלקה לספרות פלוטרכוס על שלוות הנפש תרגם מיוונית עתיקה והוסיף הערות : אברהם ארואטי  אל הספר
נהר ספרים