ביבליוגרפיה

מיכה לבנה כללי עמק החולה , נתן שלם . "לנוער" ( מסדה , קק '' ל . ( כרך א ' תרצ '' ה , 68 עמי : כרך בי תרצ"ו , 67 עמי . החולה ( לקטו " . ארמה , " קק '' ל תשי '' ב . 210 עמ . ' מדריך ארץ-ישראל כרך ד' ( חיפה , העמקים והגליל , ( זאב וילנאי . תור תש " א . 341 עמ . ' עסק החולה הצפוני , יהודה קדמון . מגנס תשט"ז . 108 עמ . ' צפון עמק החולה , אלימלך הורביץ . בתוך : נופים ואתרים , משרד הבטחון . 1973 עמ' . 84-78 אטלס כרטא לתולדות ארץ-ישראל ומדינת ישראל . 7 כרכים . כרטא . 1983-1964 ארצות הגליל , קובץ בעריכת אבשלום שמואלי , ארנון סופר ונורית קליאוט . משרד הבטחון ואחרים 2 . 1983 כרכים , 879 עמ . '  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל