‭.24‬ קר'ת שמונה, ‭.1950‬ מגורים ןמנ"ם של עולים יוצא 1 תימן בקרית שמונה