‭.23‬ הגושרים. בית הש"ח‭,'‬ במקום שהוקם בית ההבראה של הקיבוץ