‭.15‬ דפנה, ‭.1939‬ חריש ראשון באדמות דפנה. הבדווים רואים בפעם הראשונה בחייהם - סרקטור