הישובים בעמק החולה ובסביבתו

מיכה לבנה אילת השחר קבוץ של התק '' ם בדרום עמק החולה , ליד חצור העתיקה , מצפון לנחל חצור . היה זה אחד הקבוצים הראשונים בארץ . ( 1916 ) הקרקע נרכשה עוד ב1892- עלידי יק '' א מטעם הברון רוטשילד . השם הוא תרגומו של השם הערבי של השטח . במשך שנים רבות ידע הקבוץ תלאות ומצוקה : חסרו לו מים וקרקע ; התנכלויות של שכנים ערבים נמשכו מיסוד הקבוץ ועד לנטישתם של הערבים , ובמלחמת העצמאות הגיע הצבא הסורי לא הרחק מאילת השחר . הקבוץ צמח לאיטו , בעיקר מנקלטיס בודדים ומבני הקבוץ עצמו . בראשית שנות החמישים הצטרפו למשק בוגרי תנועת מחנות העולים בארץ מבית השיטה , שעברו אליה עם הפילוג בקבוץ המאוחד . הקבוץ ידע משברים חברתיים קשים שהסתיימו בעזיבות : ב1924- עזבה חבורה מבין המייסדים שנתפסו לרעיון המושב , והיו בין מייסדי המושבים הראשונים בעמק יזרעאל : ב1949- בתום מלחמת העצמאות היתה עזיבה גדולה , וב1953- עברה קבוצה של משפחות להגושרים בעקבות הפילוג בקבוץ המאוחד .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל