ממצאים מרוצור. המקדש בשטח ח י בעיר התחתונה, מתקופת הברונזה המאוחרת