מפעל המשי שהקים הברון רוטשילד בראש פנה, 1900 בקירוב