מפעלי הייצור לעיבוד תוצרת חקלאית שהיו בראש פנה בראשיתה

שמואל אביצור ראשוני ראש פנה כמו קודמיהם הצפתיים מקימי גיא א'וני חלמו לעסוק בעבודת האדמה שהתבססה באותם ימים על גידול תבואה . אך מחסור בקרקעות גרם לכך שהמתיישבים הראשונים , שלרובם היו נחלות קטנות מדי , שמו את יהבם על מטעים המאפשרים גם את ניצול האדמות הפחות מתאימות לפלחה . הן גם מאפשרות להתקיים משטח קטן בהרבה ולסבול פחות מחוכרי המעשר העריצים . מכאן הנסיונות , תחילה העצמיים , ולאחר מכן המכוונים על-ידי פקידות הברון , שקיבל תחת חסותו את מרבית המתיישבים הראשונים לנטוע גפנים , שקדים וזיתים . בתקופה מסוימת נעשה נסיון ייחודי בראש פנה לטעת עצי תות ולגדל תולעי משי . בעקבות מטעים אלה הוקמו בכספי הברון גם מפעלי תעשיה לעיבוד הפרי שהניבו המטעים . ברם , בראש פנה המפעלים לא החזיקו מעמד זמן רב , שכן התברר שלא היתה הצדקה כלכלית לקיומם . היו גם יוזמות של המתיישבים עצמם , ועל כל זה יסופר להלן . כרמי הגפן של ראש פנה כשבע שנים לאחר ייסוד המושבה , לקראת , 1890 היו בראש פנה 919 דונם כרמי גפן , וזאת מתוך 10 , 950 דונם שהיו במושבות הברון . כעבור עשר שנים ( 1900-2 ) הצטמצם שטח הכרמים במאה דונם כמעט ( רק , ( 827 בע...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל