עמק החולה כיום

אוכלוסיה ומקורות תעסוקה מיכה לבנה רוב הישובים באזור הם קבוצים ומיעוטם מושבים ועיירות פיתוח . הישובים באזור מתבססים ברובם על חקלאות , תעשיה , עבודת חוץ ותיירות . החקלאות מבוססת על שלחין ( בהשקיה , ( בעיקר מטעי פרי ושדות כותנה . מעצי הפרי מגדלים בקבוצים בעיקר תפוחים ואבוקדו , ואילו גידולים עתירי עבודה כגון שזיפים , אגוזי פקן ואפרסקים מקובלים יותר במושבים . בקבוצים מגדלים פרות לחלב ולבשר , תרנגולות לבשר ודגים בבריכות . חלקה של החקלאות נמצא בירידה , וברוב הקבוצים מגיע אחוז ההכנסות מתעשיה ל50- ויותר . במשך השנים מסתמנת התמחות מקצועית בחקלאות , מיכון וריכוזיות , המביאים לצמצום בהשקעות . כיום נעשות עבודות השדה על-ידי מערך מתוחכם , המופעל בידי שותפות של הישובים ושימוש בכלים מכניים . הגורם הבטחוני הכתיב בנייה עמידה להפגזות ומקלטים . המקלטים בולטים בנוף , שכן האפשרות להעמקתם מוגבלת ( בגלל מי תהום גבוהים , ( ומהם שמוגנים באבני בזלת שחורות . תעלות הקשר שבין המקלטים יצאו ברובן משימוש ונסתמו עוד בראשית שנות השבעים . באמצע שנות השבעים אומצה תפיסה בטחונית שהשפיעה על מבנה ישובי האזור , שהוקפו בגדרות , ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל