תולדות עמק החולה

יהודה קרמון בעמק החולה ישנם תנאים , שאיפשרו את קיומו של ישוב משגשג בכל התקופות : מישור רחב ידיים , אדמת סחף פוריה ורצופה , שפע מים , עושר דגה באגם ובנהרות , צפורים הבאות ברבבותיהן לשהות באגם ובבצות במסעותיהן וחיות בר . יש בגורמים אלה להסביר את הופעת האדם כבר בתקופות הקדומות ביותר . זאת ועוד , גם ראשית הישוב החקלאי קם בעמק הירדן ובעמק החולה . החקלאות בעמק החולה הצפוני קשורה מלכתחילה בשימוש יעיל באוצרות המים ובשליטה עליהם . אך בניגוד לארצות מדבריות , כגון מצרים וארם נהריים , אפשרית כאן חקלאות גם ללא ניצול מי הנהר , שכן כמות הגשמים מספיקה לגידולי תבואות חורף . ואולם , שטחים נרחבים מוצפים בחורף או טובעניים במידה כזאת , שהעיבוד אפשרי רק לאחר התייבשות מסוימת בראשית הקיץ . גידולי הקיץ זקוקים למים גם לאחר הגשמים ויש צורך להשקותם . לכן , המקומות הגבוהים ביותר בשולי העמק בלבד נוחים לגידולי חורף ; ויתר השטחים זקוקים להשקאה , חוץ מאלה הגובלים בבצה ובהם מי תהום קרובים כל כך לפני הקרקע , שגידולי קיץ יכולים לגדול בהם גם ללא השקאה . אך שטחים אלה נתונים לסכנה של לחות יתרה בשנה גשומה , ולכן הם נחשבים כש...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל