עמק החולה - האגם והבצות לפני הקמת הישובים היהודיים ומפעל הייבוש