התנאים הטבעיים

יהודה קרמון עמק החולה הוא יחידה גיאוגרפית סגורה ומוגדרת היטב . במערב ובמזרח תוחם אותה בקו ישר כמעט בקע הירדן , ואילו בדרום ובצפון מתרומם האזור במדרגות נמוכות . הגבול בצפון ובדרום הוא קו הגובה 200 מ' בקירוב , הזהה בצפון , בחלקו , עם הגבול המדיני של מדינת ישראל , ובדרום עם גב חצור - משמר הירדן . אורכו של העמק 25 ק " מ , רוחבו 6 ק '' מ . בחלקו הצפוני הוא מתרחב כדי 8 ק '' מ , ושטחו כ177- קמ '' ר . קרקעיתו גולשת מכל צידיו לעבר ימת החולה לשעבר . השוליים המערביים הם הרכס הצר של הרי נפתלי , ואילו השוליים המזרחיים נוצרו על-ידי פעילות געשית כמעט רצופה על מגוון צורותיה . אף שמקור פעילות זו הוא בגולן , היא השפיעה גם על עמק החולה והיתה אחת הסיבות להיווצרות האגם והבצות , כמו גם לשפע המים בעמק . העמק הדרומי ( מדרום לימה לשעבר ) דומה למניפה גדולה , שקודקודה נמצא במקום יציאתו של נחל חצור מן ההר ובסיסה בגדה המערבית של האגם . האזור מאופיין בנטיה קלה לכיוון צפון-מזרח . במדרון - שתי מדרגות שטוחות וביניהן מדרון תלול יותר , היורד מגובה של 110 מ' ל90- מ . ' מבנה זה מסמן שלבים שונים בצמצום הימה ( להלן . ( העמק...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל