עמק החולה וסביבתו

אריאל כתב עת לידיעת ארץ-ישראל 76-75 אב תש ן 1990 00121 « אריאל כתב עת לידיעת ארץ-ישראל שנה שת"ם-עשרה / חוברת 76-75 אוגוסס / 1990 אב / 7 ש " / חוברת זו מוקדשת בהוקרה לחוקר ארץ-ישראל ד ר צבי אילן ז ל ( 1990-1936 ) שהלך לעולמו ב 0 רם עת רבים ממחקריו התמקדו באזור זה , ובמרכזם גילויו וחשיפתו של בית הכנסת במרות 1990 © כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים אריאל , ת . ד . , 3328 ירושלים . אין להעתיק מספר זה , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורה שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור בכתב מהמוציאים לאור .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל