יהודים בחגיגה ליד קברו של שמעון הצדיק בל'ג בעומר 1927