טיפת חלב בירושלים. אחות מהדסה מלמדת את הנשים (גם ערביות) את הטיפול בילד, 1927