חיי יום יום בירושלים בשנות השלושים בצילומים נדירים

התמונות המובאות בזאת , הן ברובן מסוף שנות העשרים וראשית שנות השלושים . התמונות , למעט תצלומים בודדים של הרובע היהודי , מתפרסמות כאן לראשונה . הן הועמדו לרשותנו על ידי ארכיון קרן קיימת ומתפרסמות באדיבותו . מרבית התמונות צולמו בידי הצלמים הנודעים יעקב בן דב וש . י . שווייג ( ר' פירוט בסוף . ( שווייג התמחה בצילום מוזיאלי וארכיאולוגי והוא ידוע בארץ בעיקר לחובבי הארכיאולוגיה בזכות צילומיו האיכותיים בתחום זה . פחות ידועות הן עבודותיו רבות החשיבות משנות העשרים והשלושים , שבהן הנציח את קורות הישוב . רוב תצלומיו מתקופה זו הם בנושא ההתיישבות העובדת וירושלים . צילומיו מהעיר העתיקה אף הוצגו ב"גלריה סטימצקי" בירושלים בשנת . 1933 עבודותיו עבור הקק"ל שייכות ברובן לתקופה שלאחר עלייתו ארצה ב 1923 ועד לשנות השלושים . שווייג נפטר בראשית שנות השמונים . רוב עבודותיו נמצאות כיום במוזיאון ישראל ובארכיון קרן קיימת . חלק אחר של התמונות הוא מעשה ידי הצלם יעקב בן דב , מהצלמים הבולטים בישוב היהודי ( ר' אריאל , 67-66 עמ' . ( 176-170 מפתיע הדמיון בעבודותיהם של שני הצלמים , עד כי לא ניתן כמעט להבחין ביניהם . גם הנו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל