קבוצת אנשים שהשתתפו בחגיגת ט'ו בשבט בבית הכרם, 1928