עצים ופרחים מוגנים בארץ־ישראל המנדטורית

גדעון ביגר ונילי ליפשיץ בין התופעות המרנינות בנוף הארץ , בולטים לעין פרחי הבר , הפורחים בשלל צבעים , ועצי היער המטביעים את חותמם על הנוף . מתנהלת פעילות ענפה לשמירת נוף זה ולטיפוחו , שהביאה לחקיקה נגד פגיעה בצמחים ועצים . כיום מוגנים תשעים צמחים ועצים רבים , חלקם באופן מלא , וחל איסור מוחלט על קטיפתם . האחרים - קטיפתם מותרת רק באזורים מוגדרים ובעונות שנה מסוימות , או רק לאחר קבלת אישור מהרשויות המוסמכות לכך ( רשות שמורות הטבע לגבי צמחים ועצי בר , והקרן הקיימת לישראל לגבי העצים הנטועים . ( עיקר הפעולה לשימור הנוף הצמחי של הארץ נעשה בעשרות השנים האחרונות , עם ייסוד החברה להגנת הטבע . אולם ראוי לזכור כי פעולות השימור הראשונות נעשו עוד בתקופת השלטון הבריטי בארץ , ובהן יעסוק מאמר זה . פעולות השלטון הבריטי להגנה על עצי הארץ ארץ ישראל , שבעבר היתה מיוערת בחלקה , היתה למעשה מחוסרת עצים עם הכיבוש הבריטי . גם עצי הפרי , ובעיקר עצי הזית , סבלו קשות בומן המלחמה בשל הצורך בהנעת הרכבת הצבאית התורכית , המלחמה ניתקה את כל מקורות הפחם , ולצבא אושר לכרות את העצים הדרושים לו במרחק שמונה שעות הליכה ממסילו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל