מטאטא עשוי 0ירה קוצנית בשוק בחברון. הצמח והשימוש שנעשה בו נזכרים כבר על־ידי אבו אלעבאס, בעת ביקורו באזור ירושלים בראשית המאה ה־13