אבו אלעבאס הנבאתי עשבונאי אנדלוסי בארץ־ישראל האיובית

זהר עמר במשך מאות שנים פקדו עולי רגל בני דתות ולאומים שונים את ארץ ישראל . הנוסעים תארו את הארץ בעיקר על רקע כתבי הקודש , בעוד שענייני חולין וריאליה נחשבו לשוליים בעיניהם . הצומח והחקלאות לא עניינו בדרך כלל את רוב עולי הרגל והתייחסותם לנושא היתה מעטה יחסית . בספרות הנוסעים רווח סגנון כתיבת ה"גיאוגרפיה הקדושה , " שהיא כתיבה מגמתית , שאינה משקפת בהכרח מציאות אוביקטיבית . הכותבים גם לא היו אנשי בוטניקה ועל כן רוב תאוריהם כלליים והם לא תמיד מדויקים . בספרות הקדומה אין הגדרות בוטניות מדעיות כפי שמקובל כיום במחקר . על רקע זה בולטת ביחודיותה דמותו של הרופא והעשבונאי האנדלוסי אבו אלעבאס ( מת ב , ( 1239 אשר במסגרת סיורו במזרח ביקר גם בארץ ישראל . במאמר זה נתוודע אליו ונתייחס לכמה מצמחי הארץ הנזכרים בכתביו . * * * אבו אלעבאס , אחמד בן מחמד בן מפרג' אבן רומיה אלאשבילי , נולד בסביליה בשנת 1165 בערך ( או בשנת . ( 1172 במולדתו היה מוכר כאיש הלכה המתמחה בחדית / ואף כתב כמה ספרים בנושא זה . אולם יותר מכל , התפרסם בידיעותיו המפליגות על צמחי המרפא ותועלתם ומכאן גם כינויו "הנבאתי" ( העשבונאי . ( תחום הת...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל