אשת באת, שעלתה שלוש פעמיים לרגל לירושלים; חיתוך עץ מתוך "סיפורי קנטרברי" ‭(1490)‬