עולי רגל ובהם נשים בפונדק (חיתוך עץ‭.(‬ מתוך "סיפורי קנטרברי‭,''‬ שנדפס ב־1490