מפה דמיונית בחלקה של ירושלים בציורו של רה פייר ‭(1728)‬