יבוק, פנואל, מחנים, בית־אל מדרשי שמות מקומות כראי למאבקים אידיאולוגיים

יאיר זקוביץ במאמר זה נבחן את גלגול המסורות השונות העוסקות במאבקו של יעקב באלוהות . פרשה זו תידון תוך שימת הדגש על הקווים הפולמוסיים וביטויים במדרשי השמות , גלויים וסמויים , של מקומות הפולחן בהם נערך החיזיון , ובמסורות על חלופי שמו של הגיבור מיעקב לישראל . בספר בראשית לב , כג-לג מתאר הכתוב את מאבקו של יעקב ב"איש" במעבר נחל יבוק , כשבמהלך התיאור נדרשים השמות הגיאוגרפיים יבוק ופנואל . לצד מסורת בלתי אחידה זו יודע ספר בראשית מקבילות אשר גם אם אינן מזכירות עוד מאבק בין יעקב והאל , ניתן עדיין להכיר בהן שלב מאוחר של מסורת מעין זו . דברינו אמורים בפגישת יעקב והמלאכים במחנים ( בראשית לב , ב -ג , ( יראתו מפני פגישת אחיו ומפני המאבק הצפוי עמו ( לב , ד-לג , ( ולבסוף פגישת האחים , כשבמהלכן של סצינות אלה נדרשים באורח סמוי השמות פנואל ומחנים . כמו כן מכוונים הדברים גם לפגישת האל ויעקב בבית אל ( בראשית לה , ( אף היא חלה עם שובו של האחרון מפדן ארם , מסורת המהווה דרדור הסיפור הקדום , המשתקף עדיין מחוץ לגבולות הסיפורת המקראית , בדברי הושע יב , ד-ה , על מאבקו של יעקב באל ונצחונו עליו בבית אל , בשתי המסורו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל