מזבחות קטורת בעלי קרניים שנמצאו בחפירות בתל מקנה - עקרון