מתקנים להפקת שמן שנתגלו באזור התעשיה בתל, ובהם שני מכבשי שמן, אגן פריכה ומשקלות אבן