משמאל; תכנית התל במבט מדרום־ מערב. בחפירות נחשפה העיר מן המאה השביעית לפסה"נ, כולל חומות מסביב (ח) ואזורי תעשיה בחלק הפנימי (ת‭,(‬ עם מתקנים להפקת שמן, במרכז התל נחשפו מגורי האמידים וההנהגה (א) וסמוך להם רובע מגורים ‭0)‬