מימין: בית בד בעין נשוט, משמאל, למעלה: אגן ריסוק ומרסק בדבורה למטה; מצע כבישה באל חשה