אגן ריסוק בצלבה. ברקע השטח הפוטנציאלי למטעי הזיתים