ענף הזית וייצור השמן בישוב היהודי בגולן בתקופת המשנה והתלמוד

חיים בן דוד ממחקר בתי הכנסת של הגולן עולה , כי בתקופה הביזאנטית פרח הישוב היהודי ב"גולן התחתון" - חלקו המערבי של מרכז הגולן . באזור נתגלו 17 אתרים ובהם מבני בתי כנסת ובשמונה אתרים נמצאו עדויות להתיישבות יהודית , כן נמצאו באזור כ 15 אתרים נוספים מהתקופה הרומית ביזאנטית ללא עיטורי צלבים או כל ממצא אתנוגרפי של דת אחרת . האתרים הללו , שמספרם מגיע לארבעים , מרוכזים בין נחל גלבון בצפון לנחל סמך בדרום ומן כנרת והירדן במערב ועד לקו גובה 400 מ' בקירוב במזרח ( מעוז , 1992 עמ' . ( 300-290 אזור אתרי בתי הכנסת והישוב היהודי הוא טרשי ומבותר על ידי הנחלים היורדים לבקעת הבטיחה - משושים , זויתן , יהודיה ודליות , וכמעט כולו מכוסה בבזלת דלווה . רמת הגולן הבזלתית מכוסה בשכבות בזלת שונות , ולכל שכבה מאפיינים שונים בעלי השלכות על טיב הקרקע כמו גם על ההתיישבות ועל תולדות האזור , רוב דרום הגולן מכוסה בשכבת בזלת הכיסוי ובקרקעות כבדות בעלות פוטנציאל חקלאי מעולה , צפון הגולן מאופיין ברובו בקילוחי בזלת עין זיון הטרשיים . חלקו המערבי של מרכז הגולן - הגולן התחתון מכוסה בבזלת דלווה וחלקו המזרחי , הגולן העליון מאופי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל